Katrin Blanik

Physiotherapeutin

Qualifikationen:

  • Manuelle Therapie
  • PNF-Therapie
  • CMD
  • E-Technik
  • Hippo Therapie